E045丁丁29P尤果网丁丁尤果网

E045丁丁29P尤果网丁丁尤果网

彭朴不知所言为何,惟熟听其歌,亦得其腔。故伤寒下热,古皆禁之。

 于损处断处,及冷水风脚,筋脉拘急不得屈伸,行步艰苦,用此药热蒸,用被盖覆,候温淋洗。凡伤人已后,至一年或一百日内发者已死,但心间温者,便可救急取槐花一斤,用酒水二大碗煎至碗半,以温服之;不能用者,挑开口灌入喉中,少时便能苏省,一个时辰之后,用温清粥与吃之,此个即无事矣。

一、凡伤折,常用此方,可去木通,名何首乌散。或伤寒自汗,脉滑数而实,表里俱热。

夫冷,必由脏腑元阳虚弱,然后风邪得以乘间而入,血气不匀,遂自经络而客于皮肤之间,脉息不能周流,遂涩于所滞,愈冷则愈积而不散;复加庸医用凉剂,而内外交攻,则其为病,鲜有不危者矣。 阴岂能独住而不随之者乎。

【注】经曰∶冬伤于寒,春必病温,至夏为热病。当作热观也。

或表热半传于里,半尚在表,则不可汗、下,宜小柴胡之类和解之也。肺主气,故属肺也。

Leave a Reply